Heftet «Hjem – hva nå?» kan lastes ned her i PDF-format

Det er først når den slagrammede kommer hjem at usynlige skader og kognitiv svikt blir merkbare og synlig for alle.

Det er vel kjent at hjerneslag kan medføre lammelser. Mindre kjent er de usynlige skadene og vanskene som kan komme som følge av et hjerneslag.

I dette heftet presenterer vi de usynlige skadene og kognitive svikt som det kan være nyttig å vite noe om både før og etter utskrivelse fra sykehus og rehabiliteringsopphold. Det vil alltid være individuelle forskjeller når det gjelder opplevelse, mestring og daglig funksjon etter et hjerneslag.